AC ADVOCATS I MEDIADORS compta amb especialistes en reclamació i impugnació de sancions davant l'Administració Pública.  Els nostres experts  en Dret Administratiu també tramiten i gestionen qualsevol tipus de sol·licitud d'autorització, prestació o subvenció.

 
Aquesta àrea jurídica inclou, entre d'altres, els següents serveis:

 

  • Reclamació patrimonial davant l' Administració Pública
  • Recursos administratius
  • Recursos contra resolucions de l'Administració Pública
  • Expedients sancionadors
  • Sol·licitud d'autoritzacions i permisos administratius
  • Sol·licitud de subvencions públiques
  • Sol·licitud de prestacions davant la Seguretat Social
  • Recursos de multes i sancions

 

 
 

 

Formulari de contacte
Nom:
Email:
Teléfon:
Missatge: