AC ADVOCATS I MEDIADORS compta amb professionals amb àmplia experiència en Dret Laboral que garanteixen i vetllen pels drets dels treballadors.


Podem destacar els serveis següents:   

  • Reclamació de quantitat i indemnitzacions
  • Acomiadaments
  • Reclamacions davant d'organismes públics ( INSS, INEM, SEPE ... )
  • Invalidesa
  • Jubilació
  • Viduïtat
  • Accident laboral
  • Assetjament laboral 
  • Classificació professional
  • Sancions
 

 

Formulari de contacte
Nom:
Email:
Telèfon:
Missatge: