AC ADVOCATS I MEDIADORS està integrat per especialistes en Dret Laboral que ofereix a les empreses els següents serveis: 

 

 • Assessorament en matèria de contractació i Seguretat Social
 • Confecció de nòmines
 • Tramitació d'assegurances socials 
 • Confecció dels contractes de treball i comunicació a l' Oficina de Treball
 • Tramitació d 'altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social
 • Elaboració de partes d'accidents
 • Tramitació de baixes mèdiques
 • Seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l'empresa
 • Elaboració de documents de saldo  i liquidació per fi de contracte
 • Certificats d'empresa
 • Tramitació de partes
 • Presentació dels models 111-190

                                                           

Formulari de contacte
Nom:
Email:
Telèfon:
Missatge: