Amb l' objectiu de prestar als nostres clients un servei personalitzat  AC ADVOCATS I MEDIADORS  compte amb professionals de la Mediació que apliquen aquest mètode de resolucions extrajudicial de conflictes, en el que les parts, assistides pel mediador, busquen acords satisfactoris i amb eficàcia de futur.


Destaquem, entre d'altres, els següents àmbits d'actuació: 

  • Mediació Familiar: En conflictes derivats de ruptures matrimonials (guarda i custodia, pensió d'aliments, règim de visites, liquidació del règim econòmic matrimonial, modificació de mesures…) i en crisi relacionals entre membres d'una mateixa família. 

  • Mediació Veïnal: En conflictes entre veïns i  entre aquests i la comunitat i/o un tercer.

  • Mediació Laboral: En conflictes entre treballadors i treballadors i empresa en casos d'acomiadament, demora en els  pagaments, reestructuració de plantilla, modificacions de les condiciones de treball, etc.
 

 

Formulari de contacte
Nom:
Email:
Telèfon:
Missatge: