AC ADVOCATS I MEDIADORS és un despatx multidisciplinari integrat per professionals amb una àmplia experiència en diverses àrees del dret. El nostre principal objectiu és oferir un servei integral i especialitzat en l' àmbit jurídic, tant a particulars com a empreses, des de l' assessorament fins la defensa davant dels tribunals. En aquest sentit, amb la finalitat conferir un servei  integral, la firma d' AC ADVOCATS I MEDIADORS es va crear juntament amb un equip de mediadors per conferir al client la mediació, com la possibilitat alternativa a la via judicial, que li atorga una solució més òptima per ser ell qui participa de la mateixa.

 

 

 

 

 

L' equip que forma AC ADVOCATS I MEDIADORS basa el seu treball en el compromís amb les necessitats dels nostres clients sota els principis de qualitat, eficiència i excel·lència, perquè el reconeixement dels clients és la major garantia pel despatx. Per això,  essent  conscients de que cada cas és únic, la FILOSOFIA DE TREBALL  de la Firma parteix d'un servei personalitzat, directe i de confiança.  

Per a la Firma, la qualitat del servei és un repte i una recerca diària en l'excel·lència professional que es pretén donar al client, per això l'equip de professionals està en contínua formació amb la finalitat de millorar les especialitats dels lletrats i en conseqüència dels servies.